Rosa Balistreri

Amore, tu lo sai, la vita è amara

 

 

Maria di Gèsu

 

 

 

 

 

 

Maria di Gèsu

 

Di Trapani passàu Maria di Gèsu

ncoddu li marinari la purtaru.

 

Lì munaceddi subitu scinneru

ed a Maria lu velu arrigalaru.

 

Maria ci arrispunniu sutta lu velu

Figli, vi binidicu e mi nni vaiu.

 

Tinchi tinchi la campanedda

vann’annannu li virgineddi

vann’annannu cu Maria

vannu dicennu la litania.

Da Trapani passò Maria di Gesù

i marinai a spalle la portarono.

 

Le piccole monache scesero subito

e a Maria il velo regalarono.

 

Maria rispose da sotto il velo

Figli, vi benedico e me ne vado.

 

Tinchi tinchi la campanella

ora vanno le piccole vergini

ora vanno con Maria

vanno dicendo la litania.